رزق

  رزق، روزی، این مفهوم از مادّه «ر ز ق» ۱۲۳ بار آمده است. چکیده: خدا بهترین روزی‌دهندگان است. روزیِ پروردگار بهتر و پایدارتر است. او شما را آفرید سپس به شما روزی داد. خدا جنبندگان و شما را روزی می‌دهد. او از چیزهای پاکیزه به شما روزی می‌دهد. خدا ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: