ربّ

  ربّ، پروردگار، این مفهوم از ماده «ر ب ب» ۹۷۶ بار آمده است. چکیده: خدا پروردگار هر چیزی است. پروردگار عرش، جهانیان، آسمان و زمین و آن‌چه میان آنهاست، مشرق‌ها و مغرب‌ها و پروردگار ما و شما است. او پروردگاری، توانا، قوی، شکست‌ناپذیر، رئوف، مهربان، حکیم، دانای به هر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: