ربا

  ربا، زیاده‌خواهی قرض‌دهنده، این مفهوم از مادّه «رب و» ۱۱ بار آمده است. چکیده: ربا را چندین برابر نخورید. آن‌چه به ربا می‌دهید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا زیاد نمی‌شود. خدا از ربا می‌کاهد. او ربا را حرام کرده است. رباخواران به جنگ با خدا و ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: