راه رفتن

  راه رفتن،‍‍‍‍‍‍ پیمودن راه، این مفهوم از ماده «م ش ی» ۲۳ بار و با آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: برخی از جنبندگان بر روی شکم، برخی بر روی دو پا و برخی بر روی چهار پا راه می‌روند. خدا زمین را برای شما رام ادامه مطلب