راه راست

  راه راست، راه راست، این مفهوم با عبارت «صراط مستقیم» ۳۳ بار  آمده است. چکیده: راه راست بر عهده خدا است. خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمسّک جستند، آنها را به سوی خود، به راهی ادامه مطلب