خیر

خیر، خوبی، این مفهوم از مادّۀ «خ ی ر» ۶۸ بار آمده است. چکیده: همۀ خیرات به دست خداست. او می‌فرماید در خیر سبقت بگیرید. دیگران را به خیر دعوت کنید. هر خیری که انجام دهید، خدا آن را می‌داند و به آن پاداش می‌دهد. خداوند شما را به خیر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: