خشوع

خشوع، فروتنی همه‌جانبه، این مفهوم از مادّۀ «خ ش ع» ۱۷ بار، «خ ب ت» ۳ بار و با وا‍‍ژۀ اِستِکانوُا ۱ بار، خاضعین ۱ بار، عَنَت ۱ بار، آمده است. چکیده: مومنان در دنیا قلوبی خاشع دارند. در قیامت صداها خاشع می‌شود و دل‌ها و دیدگان و چهره‌های غیرمومنان ادامه مطلب