حیا

حیا، شرم و آزرم، این مفهوم با واژۀ یَستَحیی ۴ بار آمده است. چکیده: گاهی ما از روی شرم و حیا از بیان حقیقت خودداری می‌کنیم اما خداوند از گفتن حق حیا نمی‌کند. خدا از این‌که به پشه‌ای یا فروتر از آن مَثَل بزند، حیا نمی‌کند (بقره/۲۶). ای کسانی که ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: