حزب

حزب، گروهی با هدف مشترک، این مفهوم از مادّۀ «ح ز ب» ۲۰ بار آمده است. چکیده: کسانی که خدا، پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند را ولی خود بدانند، حزب خدا هستند. حزب خدا پیروز هستند. کسانی که شیطان بر آنان تسلط یابد، حزب شیطانند. آنان زیانکارند و ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: