ترس

ترس، بیم، این مفهوم از مادّۀ «خ و ف» ۸۱  بار، «ر ه ب» ۸ بار، «و ج ل» ۵ بار، «ر ع ب» ۵ بار، «ف ز ع» ۵ بار، «خ ش ی» ۴۱ بار و «ش ف ق» ۹ بار… آمده است. چکیده: تنها خداست که سزاوار ترسیدن ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: