تجسس

تجسّس، جستجو کردن، این مفهوم با واژۀ لاتَجَسَّسُوا ۱ بار آمده است. چکیده: خدا از کنجکاوی، تفحّص و جاسوسی دربارۀ لغزش‌ها، عیب‌ها و مسائل خصوصی دیگران نهی کرده است. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از گمان‌های [بد] که بسیارند، بپرهیزید. چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است. تجسّس نکنید و ادامه مطلب