باغ

باغ، زمین پر درخت مَحصور، این مفهوم با واژه‌های جَنَّۀ ۲۰ بار، حَدائِق ۲  بار، روضۀ ۲ بار آمده است. چکیده: خداوند به وسیله آب، باغ‌های پردرخت به وجود آورده ‌‍‌است. باغ از نعمت‌های خدا است که گاه انسان‌ها به وسیلۀ آن آزموده می‌شوند. خدا از آسمان آبی پربرکت فرو ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: