ایلاء

  ایلاء، سوگند مرد بر ترک آمیزش با همسرش، این مفهوم با واژه «یُؤلون» ۱ بار آمده است. چکیده: برای آنان که سوگند می‌خورند که با زنان خود هم خوابگی نکنند، چهار ماه انتظار است. اگر بازگشتند، خدا آمرزنده مهربان است. خدا شما را به سوگندهاى لغوتان مؤاخذه نمى ‏کند ادامه مطلب