ایام‌الله

  ایام‌الله، روزهای خدا، این مفهوم با عبارت «ایام‌الله» ۲ بار آمده است. چکیده: از کسانى که به روزهاى خدا امید ندارند، درگذرید. خدا به موسی فرمود: روزهاى خدا را به قوم خود یادآورى کن. به کسانى که ایمان آورده ‏اند بگو، تا از کسانى که به روزهاى خدا امید ادامه مطلب