اَحَد

  اَحَد، یگانه یکتا، این مفهوم با واژه احد ۱ بار آمده است. چکیده، خدا یگانه یکتاست. بگو، اوست ‏خداى یگانه یکتا (اخلاص/۱). اَحَد   قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (اخلاص/۱)