اولوالامر

  اولوالامر، صاحبان فرمان، این مفهوم با عبارت اولی‌الامر ۲ بار آمده است. چکیده: مومنان باید از خدا، پیامبر و صاحبان امر از خود، اطاعت کنند و اگر اختلافی پیدا کردند آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا اطاعت کنید و از ادامه مطلب