اهل کتاب

  اهل کتاب، صاحبان کتاب‌های آسمانی پیشین، این مفهوم با عبارات اهل‌کتاب ۳۱ بار و الذین اتیناهم الکتاب ۲۹ بار و نظایر آن و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: اهل کتاب فرمان یافته بودند، خالصانه خدا را بپرستند. به خدا و پیامبران او ایمان آورند. نماز ادامه مطلب