اهل ذکر

  اهل ذکر، اهل اطّلاع، این مفهوم با عبارت «اهل ‌الذّکر» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا فرموده است، اگر نمی‌دانید از اهل ذکر سوال کنید. پیش از تو جز مردانى را که به آنان وحى مى‏ کردیم، نفرستادیم. اگر نمى‏ دانید از اهل ذکر بپرسید. آنان را کالبدی که ادامه مطلب