انصارالله

  انصارالله، یاران خدا، این مفهوم با عبارت انصارالله ۲ بار آمده است. چکیده: حواریّون یاران خدا بودند. خدا به مومنان می‌فرماید: همان‌گونه که حواریّون یاران خدا بودند، شما هم یاران خدا باشید. هنگامی که عیسی از آنها (بنی‌اسرائیل) احساس کفر کرد، گفت: یاران من به سوی خدا چه کسانی ادامه مطلب