امر به معروف و نهی از منکر

  امر به معروف و نهی از منکر، امر به کار پسندیده و نهی از کار ناپسند، این مفهوم با عبارت «یامُروُنَ بِالمَعرُوف و ینهَونَ عَن المُنکر» و نظایر آن آمده است. چکیده: خدا به کار پسندیده امر و از کار ناپسند نهی می‌کند. از میان شما باید گروهى باشند ادامه مطلب