امدادهای غیبی

  امدادهای غیبی، کمک‌های ویژه خدا، این مفهوم با مادّه «مدد» ۳ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا در مواقع خاصی به بندگان باایمان کمک‌های ویژه‌ای می‌رساند. هنگامى که فرستادگان ناامید شدند و پنداشتند که به آنان دروغ گفته شده، یارى ما به ادامه مطلب