اقرار

  اقرار، اعتراف به تعهَد با خدا، این مفهوم با واژه «اَقرَرَ» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا از پیامبران و بنی‌اسرائیل پیمان‌هایی گرفت. آنها به پیمان خود اعتراف کردند. [یاد کن] هنگامی را که خدا از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم، سپس ادامه مطلب