افق

  افق، کرانه‌ آسمان، این مفهوم با واژه «افق» ۲ بار آمده است. چکیده: پیامبر آن فرستاده را در افق اعلی دیده بود. این (سخن) جز وحیی که وحی می‌شود، نیست. شدیدالقوی به او آموخته است در حالی‌که او در افق اَعلی‌ بود (نجم/۴-۷). بی‌تردید این (قرآن) سخن فرستاده‌ای بزرگوار ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: