افزون‌طلبی

  افزون‌طلبی، زیاده خواهی، این مفهوم با واژه «تکاثر» ۲ بار و با عبارت «یَطمَعَ أَن أَزید» ۱ بار آمده است. چکیده: افزون‎‌طلبی از ویژگی‌های انسان‌هاست که هرگز پایان نمی‌یابد و انسان را سرگرم خود می‌کند. بدانید، در حقیقت زندگی دنیا، بازی و سرگرمی، آرایش و فخر‌فروشی شما به یکدیگر ادامه مطلب