اعتراف به گناه

  اعتراف به گناه، اقرار به گناه، این  مفهوم با عبارت «إِعتَرَفَ بِذَنوبِ» ۲ بار و «اِعتَرَفوا بِذَنب» ۱ بار آمده است. چکیده: گروهی از مردم در دنیا و گروهی در آخرت به گناهان خود نزد خداوند اعتراف می‌کنند. گروهی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده، کار شایسته را ادامه مطلب