اطاعت خاضعانه

  اطاعت خاضعانه، اطاعت از روی فروتنی، این مفهوم با مادّه «ق ن ت» ۱۳ بار آمده است. چکیده: هر که و هر چه در آسمان‌ها و زمین است، خدا را با فروتنی اطاعت می‌کنند. خدا می‌خواهد که انسان‌ها نیز با فروتنی او را اطاعت کنند. متّقین خدا را فروتنانه ادامه مطلب