اضطرار

  اضطرار، ناگزیری، این مفهوم از مادّه «ض ر ر» ۱۸ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا اجازه داده از آن‌چه حرام شده در هنگام اضطرار به اندازه نیاز خورده شود. تنها خداست که مضطر و درمانده را اجابت می‌کند. انسان‌ها چون گرفتار ادامه مطلب