اصحاب یمین

  اصحاب یمین، یاران راست، این مفهوم با عبارت «اصحاب‌الیمین» ۶ بار، «اصحاب‌المَیمَنه» ۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: یاران راست کسانی هستند که ایمان می‌آورند. همدیگر را به صبر و مهربانی سفارش می‌کنند. بنده آزاد می‌کنند و به یتیم و فقیر طعام می‌دهند. ادامه مطلب