اصحاب کهف

  اصحاب کهف، یاران غار، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: جوانانی که به پروردگار خود ایمان داشتند و از قوم خود کناره گرفتند و به غار پناه بردند. در آنجا سیصد و نه سال خوابیدند. خداوند آنها را بیدار کرد و مردم را از حال آنان آگاه کرد ادامه مطلب