اصحاب سَبت

  اصحاب سَبت، یکی از اقوام، این عبارت ۱ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: اصحاب سبت، اهالی شهری در کنار دریا بودند. خدا آنان را آزمایش کرد. به آنان فرمود به حکم روز شنبه تجاوز نکنید. روزهای شنبه، ماهی‌ها بر روی آب می‌آمدند ادامه مطلب