اسم

  اسم، نام، این مفهوم از مادّه «س م و»  ۵۰ بار آمده است. چکیده: نیکوترین نام‌ها از آن خداست پس خدا را با آن نام‌ها بخوانید. به نام خدای گسترده‌رحمت مهربان. نام پروردگارت را تسبیح گوی و یاد کن. هنگام ذبح چهارپایان و شکار حیوانات، نام خدا را بر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: