استفتاء

  استفتاء، نظر خواستن، این مفهوم از ماده «ف ت ی» ۱۱ بار آمده است. چکیده: درباره زنان و کلاله، از پیامبر نظر می‌خواهند. خدا درباره آنان فتوا می‌دهد. خدا به پیامبر می‌فرماید: از مشرکان نظر بخواه، آیا آنها در آفرینش سخت‌ترند یا آن‌چه آفریده است؟ آیا دختران را به ادامه مطلب