اساطیر

  اساطیر، افسانه‌ها، این مفهوم با عبارت «اساطیرالاَوَّلین» ۹ بار آمده است. چکیده: کافران و هر تجاوزپیشه گناهکار و هر قسم‌خورده فرومایه و مستکبران، هنگامی که آیات بر آنها خوانده شود، می‌گویند: این جز افسانه‌های پیشینیان نیست. خدا بر دل‌های کافران پرده افکنده و بر گوش‌هایشان سنگینی قرار داده است. ادامه مطلب