ازدواج

  ازدواج، همسر گرفتن، این مفهوم از مادّه « ن ک ح» ۲۳ بار و «ز و ج» ۱ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: بی‌همسران را همسر دهید. کسانی که وسیله ازدواج نمی‌یابند، باید عفّت ورزند. ازدواج با زنان پاکدامنِ مومن و زنان ادامه مطلب