ارث

  ارث، آن‌چه به کسی برسد، این مفهوم از ماده «و ر ث» ۳۵ بار و عبارت ماتَرک ۱۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: میراث آسمان‌ها و زمین از خداست. او وارث زمین و هر که در آن است، می‌باشد. آن را به بندگان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: