اراده

  اراده، خواست، این مفهوم از ماده «ر و د» ۹۱ بار آمده است. چکیده: هر کس عزّت اراده کند، عزّت همه از آنِ خداست. کسانی که دنیا و زیور آن‌ را اراده کنند، جزای کارهایشان در دنیا به آنها داده می‌شود و در آخرت اعمالشان به هدر رفته و ادامه مطلب