اختلاف

  اختلاف، ناسازگاری و ستیز، این مفهوم از مادّه «خ ل ف» ۳۹ بار آمده است. چکیده: مردم امّت واحدی بودند، اختلاف کردند. اگر خدا می‌خواست آنان را امّت واحدی قرار می‌داد. مردم در قرآن، کتاب موسی، تحریم صید شنبه و درباره عیسی به اختلاف پرداختند. او پیامبران را فرستاد ادامه مطلب