اجازه

  اجازه، رخصت، این مفهوم از ماده «ا ذ ن» ۷۱ بار آمده است. چکیده: آسمان بر زمین نمی‌افتد مگر به اجازه خدا. فرو آمدن فرشتگان و روح، وحی کردن، نشانه آوردن پیامبران، هدایت شدن، ایمان آوردن افراد، اطاعت کردن از پیامبران، پیشگامی در کارهای خیر، رفعت یافتن خانه‌ها و ادامه مطلب