ابلیس

  ابلیس، شیطانی که از سجده کردن بر آدم سر باز زد، این مفهوم با واژه ابلیس ۱۱ بار آمده است. چکیده: ابلیس از آتش خلق شد. او یکی از جنّیان بود که از فرمان پروردگار در سجده کردن بر آدم سر باز زد و خدا او را از بهشت، ادامه مطلب