ابر

  ابر، توده قطرات ریز آب، این مفهوم از ماده «س ح ب» ۹ بار، «غ م م» ۴ بار و با واژه عارِض ۲ بار، حامِلات ۱ بار، مُعصِرات ۱ بار، مُزن ۱ بار، ظُلَّه ۱ بار، آمده است. چکیده: خداست که ابرهای گرانبار را پدید آورده و از ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: