ابراهیم

ابراهیم، نام یکی از پیامبران، این واژه ۶۹ بار آمده است. و نام چهاردهمین سورۀ قرآن است. چکیده: ابراهیم، موحّد و تسلیم فرمان خداوند بود. مردم را به یکتاپرستی دعوت می­کرد. خداوند او را با آزمایش‌های سخت آزمود. زمانی که او از آنها سربلند بیرون آمد او را امام و ادامه مطلب