أهل المغفره

  أَهْلُ الْمَغْفِرَه، اهل آمرزش، از اسماء و صفات این مفهوم با عبارت «أَهْلُ الْمَغْفِرَه» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا اهل آمرزش است. هیچ کس پند نمى‏ گیرد مگر این‌که خدا بخواهد. او سزاوار پروا کردن و اهل آمرزش است (مدثّر/۵۶). أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ     وَ مَا يَذْكُرُونَ إِلَّا ادامه مطلب