أحسن الخالقین

  أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ، این مفهوم با عبارت «أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا بهترین آفرینندگان است. به یقین انسان را از عصاره ‏اى از گل آفریدیم. سپس او را به صورت نطفه‏ اى در جایگاهى استوار قرار دادیم. آن‌گاه نطفه را به صورت علقه در آوردیم پس علقه ادامه مطلب