أحکم‌الحاکمین

  أحکم‌الحاکمین، حکم‌کننده‌ترین حکم‌کنندگان، از اسماء و صفات، این مفهوم با عبارت اَحکَمُ الحاکمِین ۲ بار آمده است. چکیده: خدا حکم‌کننده‌ترین حکم‌کنندگان است. پس چه چیز تو را بعد [از این] به تکذیب جزا وامى ‏دارد؟ آیا خدا حکم‌کننده‌ترین حکم‌کنندگان نیست (تین/۷-۸)؟ نوح پروردگار خود را ندا داد پس گفت: ادامه مطلب