آهن

  آهن، این مفهوم با واژه «حدید» ۵ بار آمده است. چکیده: آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است، فرو فرستاد. آهن را براى داوود نرم کرد که زره‏ بسازد. ذوالقرنین با آهن و مس، سدی محکم ساخت. برای کافران در آتش گرزهای آهنین است. ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: