آسمان و زمین

  آسمان و زمین، فوق هر چیزی و کره خاکی، این مفهوم از ماده «س م و» ۳۱۰ بار و با واژه «ارض» ۴۶۰ بار آمده است. چکیده: خدا به آسمان و زمین سوگند یاد کرده است. او آسمان‌ها و زمین و آن‌چه بین آنها است را به حق و ادامه مطلب