آزار

  آزار، رنج، این مفهوم از مادّه «أَ ذ ی» ۲۴ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا کسانی را که او و پیامبرش را آزار می‌دهند، در دنیا و آخرت لعنت کرده و  عذاب می‌کند. کسانی که مومنان را بدون این که عمل زشتی ادامه مطلب