آدم

  آدم، نخستین انسان، این مفهوم با واژه «آدم» ۲۴ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده ‌است. چکیده: پروردگار به فرشتگان گفت: من بشری را از گِل خواهم آفرید. در زمین خلیفه‌ای قرار خواهم داد. پس چون او را سامان دادم و از روح خود در آن ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: