آدم‌ربایی

  آدم‌ربایی، دزدیدن انسان، این مفهوم از ماده «خ ط ف» ۳ بار آمده است. چکیده: مردم می‌ترسیدند اگر به پیامبر ایمان آورند از سرزمینشان ربوده شوند. خدا مکّه را حرم امنی قرار داد در حالی‌که مردم از اطراف آن ربوده می‌شدند. [مشرکان] گفتند: اگر با تو از هدایت پیروى ادامه مطلب