آتش

  آتش، پدیده‌ای سوزان همراه با شعله و نور، این مفهوم با واژه «نار» ۱۴۵ بار و«موریات» ۱ بار و از مادّه «ح ر ق» ۹ بار و «س ع ر» ۱۹ بار آمده است. چکیده: خدا جن را از آتش آفرید. خدا شما را به آتشی که زبانه می‌کشد، ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: